แนะนำพนักงานของเรา

ที่ Jmax Recruitment เรามีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไว้คอยบริการลูกค้า
นอกจากงานด้านรีครูทเม้นต์แล้ว เรายังมีบริการล่ามระยะสั้นตามความต้องการของลูกค้า

Marasri Sumphan (Sri)

マラシー・サンパーン(シー)

お客様のご依頼内容に合わせて、適切な人材をご紹介します。

経歴

約3年間日本に留学し、日本語能力試験1級を取得しました。
日系企業で3年間コンサルティング及びカスタマーサービスの仕事を経験しました。
2011年よりジェイマックスにて勤務、経理を担当しております。

มารศรี(ศรี)

ได้มีโอกาสศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 3 ปี ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1
ก่อนที่จะมาร่วมงานกับเจเเม็กซ์ในปี 2011 ผ่านประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมาเเล้วประมาณ 3 ปี ในสายงาน
บริการเเละให้คำปรึกษา ปัจจุบันรับผิดชอบด้านบัญชีของบริษัท

Wanlee Maphon (Tar)

ワンリー・マーポーン(ター)

私たちの願いは仕事を通じて多くの方々の笑顔をつくることです。

経歴

2010年コンケン大学教育学部日本語専攻を卒業し、日本語能力試験 N2を取得。
日系メーカーにて2年間通訳として勤め、2011年よりジェイマックスで働いてきました。
エンジニア系、製造系やIT系等の幅広くご紹介しております。

วัลลี (ต้า)

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ 2 เข้าทำงานที่แรกในฐานะล่ามที่บริษัทผลิตแม่พิมพ์ สัญชาติญี่ปุ่น เข้าร่วมงานกับ Jmax Recruitment ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2011 เป็นต้นมา ยังมีบริษัทอีกมากมายที่สนใจอยากได้ผู้มีความรู้ความสามารถเช่นคุณเข้าร่วมงาน ส่งประวัติของคุณมาที่เราได้ทุกเมื่อนะคะ

Galunyoo Palakawong Na Ayuthaya(Pin)

ガーランユー・パラカウォンナアユタヤ(ピン)

Looking for a new job, Looking at Jmax Recruitment

Pin has joined with Jmax Recruitment since May 2015. She used to work in financial institution more than 8 years before joining us. She especially assist the candidates who are interested in Accounting, Marketing, Sales, and Manufacturing. She really loves to drink Milk Tea

กาลัญญู (พี่ปิ่น)

ร่วมงานกับ Jmax Recruitment ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2015 เป็นต้นมา ก่อนร่วมงานกับ Jmax มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินมามากว่า 8 ปี ทำให้มีความถนัดในการสรรหาบุคลากรด้านบัญชี การเงิน การตลาดและการขาย รวมไปถึงงานด้าน Manufacturing งานอดิเรกคือการดื่มชานม เจอปิ่นที่ไหนทักทายได้นะคะ

Nathaphong Unpan (Nat)

ナッタポン・ウンパン(ナッタ)

To be the best choose the best.

Nat graduated from Mae Fah Luang University in School of Liberal Arts, English major.Currently, He is a junior recruiter. He has joined with Jmax Recruitment since 2016.He can be your assistant to find every position especially IT field and Human Resources.If you are looking for a new job, you can send your profile to Jmax Recruitment.

ณัฐพงศ์ อุ่นปั๋น (ณัฐ)

ณัฐสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบัน ทำงานตำแหน่ง Junior Recruiter ได้เข้าร่วมงานกับ Jmax Recruitment ตั้งแต่ปี 2016 สามารถให้คำปรึกษาในการหางานในทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ งานไอทีและงานทรัพยากรบุคคล หากผู้สมัครท่านใดสนใจหรือกำลังหางานใหม่ สามารถส่งประวัติเข้ามาที่ Jmax Recruitment ได้เลยนะครับ

Onpeeya Kwa-mart (Jean)

オンピーヤー・クワマート(ジーン)

"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."
“ความลับของความสำเร็จในชีวิตคือการ เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่มาถึง”

Jean graduated from faculty of liberal Arts and Management Science at Kasetsart University.
She currently work as a Junior Recruiter at Jmax Recruitment. She has an aptitudes in recruiting of engineer position. She likes to eat grill buffet aka "Moo ka ta"

อรปรียา ขวามาตย์ (จีน)

จีนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Junior Recruiter ที่บริษัท Jmax Recruitment ถนัดสรรหาบุคลากรตำแหน่งวิศวกรในสายงานต่างๆค่ะ
งานอดิเรก รับประทานอาหารปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์ค่ะ ชื่อจีน เพราะเกิดวันตรุษจีนค่ะ

Kanokporn Sawangtub(Amp)

カノックポーン・サウェーンサッブ(エーム)

"It's difficult not impossible."
“มันแค่ยาก ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้”

I graduated from Naresuan University in Japanese major and has joined with Jmax Recruitment since 2016 as a junior recruiter. I'm responsible to assist about Japanese language career.

กนกพร แสวงทรัพย์ (แอมป์)

แอมป์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาภาษาญี่ปุ่น เริ่มทำงานที่ตั้งแต่ กันยายน 2016 ในตำแหน่ง จูเนียร์รีครูทเตอร์ ดูแลในตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ งานอดิเรกคือถ่ายภาพ

Ratchaprapha Nanthanukul (Mai)

ラッチャプラパー・ナンターヌグーン(マイ)

「不可能なことに取り組むのは、楽しいことです。」

カセーサート大学日本語科を卒業しました。 6年間日系企業で勤め、通訳・総務・営業の経験がありました。 2017年よりジェイマックスに入社しました。 趣味はカフェ巡りです。

รัชประภา นันทานุกูล (ใหม่)

แจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในด้านล่าม แอดมิน และมาร์เก็ตติ้ง รวมเป็นเวลา 6 ปี ร่วมงานกับ Jmax Recruitment ในปี 2017 งานอดิเรกคือการไปคาเฟ่

คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/E-mailได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5 / E-mail:info@jmax.co.th
ติดต่อ: มารศรี, กาลัญญู

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲このページのトップへ