แนะนำพนักงานของเรา

ที่ Jmax Recruitment เรามีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไว้คอยบริการลูกค้า
นอกจากงานด้านรีครูทเม้นต์แล้ว เรายังมีบริการล่ามระยะสั้นตามความต้องการของลูกค้า

Wanlee Maphon (Tar)

ワンリー・マーポーン(ター)

วัลลี มาพร (ต้า)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

- งานวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

- งานระดับผู้จัดการและบริหาร

ติดต่อ

E-mail: wanlee@jmax.co.th

Galunyoo Palakawong Na Ayuthaya(Pin)

ガーランユー・パラカウォンナアユタヤ(ピン)

กาลัญญู ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (ปิ่น)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานบัญชี

- งานระดับผู้จัดการและบริหาร

- งานในโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อ

E-mail: galunyoo@jmax.co.th

Nathaphong Unpan (Nat)

ナッタポン・ウンパン(ナッタ)

ณัฐพงค์ อุ่นปั๋น (นัท)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานที่ใช้ภาษาอังกฤษและต่างประเทศอื่นๆ

- งาน IT วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ

- งานทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

E-mail: nathaphong@jmax.co.th

Kanokporn Sawangtub (Amp)

カノックポーン・サウェーンサッブ(エーム)

กนกพร แสวงทรัพย์ (แอมป์)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

- งานธุรการประสานงาน

- งานโลจิสติกส์หรือระบบขนส่ง

ติดต่อ

E-mail: kanokporn@jmax.co.th

Nichakorn Chaiwisit (Por)

二チャコーン・チャイウィシト (ポー)

ณิชากร ชัยวิศิษฐ์ (ปอ)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานเซลล์ (ฝ่ายขาย)

- งานบริการลูกค้าและประสานงาน

- งานจัดซื้อ

ติดต่อ

E-mail: nichakorn@jmax.co.th

Krissanee Chawbanlaem (Nuch)

クリサニー・シャーウバンレアム (ヌット)

กฤษนี ชาวบ้านแหลม (นุช)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

- งานวางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต

- งาน IT

ติดต่อ

E-mail: krissanee@jmax.co.th

คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/E-mailได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5 / E-mail:info@jmax.co.th
ติดต่อ: มารศรี, กาลัญญู

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲このページのトップへ