แนะนำพนักงานของเรา

ที่ Jmax Recruitment เรามีพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นไว้คอยบริการลูกค้า
นอกจากงานด้านรีครูทเม้นต์แล้ว เรายังมีบริการล่ามระยะสั้นตามความต้องการของลูกค้า

Wanlee Maphon (Tar)

ワンリー・マーポーン(ター)

วัลลี มาพร (ต้า)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานภาษาญี่ปุ่น

- งานในโรงงานอุตสาหกรรม

- งานระดับ Management

ติดต่อ

E-mail: wanlee@jmax.co.th

Galunyoo Palakawong Na Ayuthaya(Pin)

ガーランユー・パラカウォンナアユタヤ(ピン)

กาลัญญู ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (ปิ่น)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานบัญชี

- งานในโรงงานอุตสาหกรรม

- งานทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ

E-mail: galunyoo@jmax.co.th

Nathaphong Unpan (Nat)

ナッタポン・ウンパン(ナッタ)

ณัฐพงค์ อุ่นปั๋น (นัท)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งาน IT

- งานที่ใช้ภาษาอังกฤษและต่างประเทศอื่นๆ

- งานวิศวกรคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

E-mail: nathaphong@jmax.co.th

Kanokporn Sawangtub (Amp)

カノックポーン・サウェーンサッブ(エーム)

กนกพร แสวงทรัพย์ (แอมป์)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานภาษาญี่ปุ่น

- งานธุรการ

- งานโลจิสติกส์

ติดต่อ

E-mail: kanokporn@jmax.co.th

Nichakorn Chaiwisit (Por)

二チャコーン・チャイウィシト (ポー)

ณิชากร ชัยวิศิษฐ์ (ปอ)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานเซลล์ (ขาย)

- งานบริการลูกค้าและประสานงาน

- งานจัดซื้อ

ติดต่อ

E-mail: nichakorn@jmax.co.th

Sasi Larnsuwan (Gap)

サシ・ランスワン (ギャップ)

ศศิ ลานสุวรรณ (แก็ป)

ตำแหน่งงานที่ดูแล

- งานวิศวกรโรงงาน

- งานทรัพยากรบุคคล

- งานออกแบบ, Graphic Design, Designer

ติดต่อ

E-mail: sasi@jmax.co.th

คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/E-mailได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5 / E-mail:info@jmax.co.th
ติดต่อ: มารศรี, กาลัญญู

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲このページのトップへ